Centrum Medyczne Chirurgii Plastycznej we Wrocławiu | Piotr Knast

System komputerowego doboru implantów piersiowych

Obecnie implanty piersiowe produkowane są w bardzo wielu rozmiarach i kształtach. Liczy się nie tylko objętość ale przede wszystkim kształt implantu i jego dopasowanie do wymiarów pacjentki (szerokość, wysokość i projekcja implantu).

W swojej praktyce wykorzystuję stworzony przez firmę Allergan, producenta renomowanych implantów piersiowych, system komputerowy pomagający w prawidłowym doborze implantów. Indywidualne wymiary pacjentki oraz informacje na temat aktualnego kształtu jej piersi i oczekiwanych rezultatów korekcji zostają wprowadzone do programu który dokonuje analizy i wizualizacji danych a następnie proponuje zastosowanie optymalnych pod względem wymiarów implantów piersiowych.

Oczywiście system ten nie jest w stanie zastąpić doświadczenia chirurga, ma on jedynie znaczenie pomocnicze. Pozwala jednak pacjentkom lepiej zrozumieć zasady właściwego doboru implantów i zakres możliwej korekcji piersi.

Więcej informacji można uzyskać tutaj:

System komputerowego doboru implantów piersiowych – MATRIX – BioDynamic™ Implant Selection.