Centrum Medyczne Chirurgii Plastycznej we Wrocławiu | Piotr Knast

Badania

JAKIE BADANIA NALEŻY WYKONAĆ PRZED ZABIEGIEM?

 Przed zabiegiem należy wykonać następujące badania krwi:
(nie wcześniej niż 2 tyg. przed zabiegiem)
 
1. Zabieg w znieczuleniu miejscowym:
a. morfologia krwi
b. APTT, PT, INR (próby krzepnięcia krwi)
c. poziom glukozy we krwi (badanie na czczo)
 
2. Zabieg w znieczuleniu ogólnym:
a. morfologia krwi
b. APTT, PT, INR (próby krzepnięcia krwi)
c. poziom glukozy we krwi (badanie na czczo)
d. kreatynina, GOT
e. oznaczenie grupy krwi
 
f. EKG- badanie elektrokardiograficzne serca
 
W niektórych przypadkach lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań.
 
Jeżeli zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym nie wolno jeść przez 6 godzin przed zabiegiem ani pić przez 4 godziny (można płukać usta).