Skip to main content

Polityka Prywatności

1. Administratorem Danych w Serwisie chirurgia-plastyczna.wroc.pl jest:

Piotr Knast Gabinet Chirurgii Plastycznej ul. Henryka Michała Kamieńskiego 219 lok. U2 51-126 Wrocław, Polska NIP: 8951391702 pknast@chirurgia-plastyczna.wroc.pl zwany dalej Administratorem.
Administrator zapewniania przetwarzanie danych osobowych oraz jego ochronę w odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności:

 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym,
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Administrator zapewnia zabezpieczenie danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem.

2. Administrator sprawuje kontrolę, jakie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i komu mogą być przekazane.
3. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
4. W zbiorze danych osobowych, prowadzonym przez Administratora, gromadzone są dane tj. Imię i Nazwisko/Nazwa, Ulica, nr budynku/lokalu, Miejscowość, Telefon, E-mail. Informacje te są podawane bądź udostępniane przez Użytkownika podczas rejestracji, kontaktu i konsultacji w sposób dobrowolny.
5. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

 • właściwe wykonanie przez Administratora zobowiązań wynikających z funkcjonalności strony www, która daje możliwość kontaktu poprzez formularz kontaktowy (formularz online na stronie chirurgia-plastyczna.wroc.pl);
 • Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa w Polsce.

4. Administrator zobowiązuje się dostosować swoje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych do nowych przepisów (RODO), które obowiązują od 25 maja 2018 roku.
5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora w celu:
1. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
2. ewentualne przygotowanie oferty handlowej,
3. zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane:

 • Imię i Nazwisko/Nazwa
 • Ulica, nr budynku/lokalu
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Telefon
 • E-mail

6. Podanie danych jest dobrowolne.
7. Użytkownik ma prawo do modyfikacji, usunięcia danych (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Dane będą używane w celach udzielenia informacji (z formularza kontaktowego, lub pocztą e-mail), zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług.
9. Użytkownik zgłasza żądanie usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) wysyłając wiadomość e-mail pknast@chirurgia-plastyczna.wroc.pl lub listownie na adres siedziby firmy. Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wszystkich danych dot. klienta z bazy danych.
10. Administrator ma obowiązek udzielenia Użytkownikowi informacji o przysługujących mu prawach oraz informacjach na jego temat. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
11. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.